“Nigdy się nie mścij. Usiądź i poczekaj. Ci, którzy ranią innych, często później wyrządzają krzywdę samym sobie.”  autor...

“Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dla drugiego” prof. Julian...