Przebaczenie nie zmieni przeszłości, ale może zmienić przyszłość.

Alex Barszczewski

"Życie pełne życia"