Samotność to nie brak innych ludzi. To brak zrozumienia i akceptacji. Miliony ludzi z całego świata doświadczają jej w tłumie.”

Bronnie Ware

"Czego najbardziej żałują umierający"