Nigdy się nie mścij. Usiądź i poczekaj. Ci, którzy ranią innych, często później wyrządzają krzywdę samym sobie.” 
autor nieznany