Cytat z podtekstem i nadtekstem:

“Kochać” to czasownik.

Stephen Covey

"7 nawyków skutecznego działania"