“Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dla drugiego”
prof. Julian Aleksandrowicz