Cytat z podtekstem i nadtekstem: “Kochać” to czasownik. Stephen Covey "7 nawyków skutecznego...