Przebaczenie nie zmieni przeszłości, ale może zmienić przyszłość. Alex Barszczewski "Życie pełne...